Dzienny Dom Opieki Medycznej w Rębowie

2 września 2021

Drodzy Pacjenci, serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie pt. „Dzienny Dom Opieki Medycznej jako forma zdeinstytucjonalizowanej opieki dla osób niesamodzielnych i starszych północno-zachodniego Mazowsza” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Wkład UE: 1 668 561,60 zł

Celem głównym projektu jest wsparcie deinstytucjonalizacji oraz poprawa jakości systemu ochrony zdrowia w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi, w tym osobami starszymi poprzez utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Opieki Medycznej w Rębowie, dla 125 osób, w tym min. 50% osób 65+ r.ż, w okresie 01.04.2021-31.03.2023.

Aby skorzystać z pomocy i opieki DDOM w Rębowie wystarczy:

 • mieszkać na terenie powiatów: gostynińskiego, płockiego, sierpeckiego lub miasta Płocka
 • otrzymać skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, a w przypadku bezpośrednio po leczeniu szpitalnym od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego udzielającego świadczeń w szpitalu

 

Wielodyscyplinarny zespół terapeutyczny w składzie:

 • lekarz spec. rehab . med.
 • lekarz spec. geriatra
 • opiekunowie medyczni
 • lekarz ubezpieczenia zdrowotnego
 • fizjoterapeuci
 • pielęgniarki
 • psycholog/psychoterapeuta
 • dietetyk
 • logopeda/afazjolog

 

Zachęcamy do zapisów:

Dzienny Dom Opieki Medycznej Rębów 28B, 09-500 Gostynin

Biuro Projektu ul. Jana Pawła II 2C, 09-500 Gostynin

mailowo: cm_borowiczki@o2.pl

telefonicznie: 605-361-255

Posted in Bez kategorii
Skip to content