Odwiedziło nas:
391515 
osób

Ulica Borowicka 3b
09-408 Płock
tel. 24 264-83-64
email: przychodnia@borowiczki.pl

Aktualnie jesteś:  www.borowiczki.pl/OFERTA
Szukaj:

tel. 24 264-83-64

Centrum Medyczne Borowiczki Sp. z o.o.
Zdzisław Woźniak
ul. Borowicka 3B
09-408 Płock
tel. 24 264-83-64

przychodnia@borowiczki.pl
dyrektor@borowiczki.pl

<pre class="cake-debug"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr1-trace').style.display = (document.getElementById('cakeErr1-trace').style.display == 'none' ? '' : 'none');"><b>Notice</b> (8)</a>: Undefined variable: title_for_layout [<b>COREappCOREviewsCOREtrescCOREindex.ctp</b>, line <b>1</b>]<div id="cakeErr1-trace" class="cake-stack-trace" style="display: none;"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr1-code').style.display = (document.getElementById('cakeErr1-code').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Code</a> | <a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr1-context').style.display = (document.getElementById('cakeErr1-context').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Context</a><div id="cakeErr1-code" class="cake-code-dump" style="display: none;"><pre><span class="code-highlight"><code><span style="color: #000000"><title><span style="color: #0000BB"><?php </span><span style="color: #007700">echo </span><span style="color: #0000BB">$title_for_layout?></span></title></span></code></span></pre></div><pre id="cakeErr1-context" class="cake-context" style="display: none;">$___viewFn = "//app/views/tresc/index.ctp" $___dataForView = array( "cBaner" => array(), "cAktualnosci" => array(), "cWyszukiwarka" => array( "Moduly" => array() ), "iLicznik" => array( "Moduly" => array() ), "cNews2" => array(), "cNews" => array(), "cRealizacje" => array(), "aBoxRight" => false, "aBoxCenter" => array( "Articles" => array(), "Articlescategories" => array() ), "aStatic5" => array( "Articles" => array(), "Articlescategories" => array() ), "aStatic4" => array( "Articles" => array(), "Articlescategories" => array() ), "aStatic3" => array( "Articles" => array(), "Articlescategories" => array() ), "aStatic2" => array( "Articles" => array(), "Articlescategories" => array() ), "aStatic" => array( "Articles" => array(), "Articlescategories" => array() ), "cNewsletter" => array( "Moduly" => array() ), "aLanguage" => array( array(), array() ), "aMenu3" => array( array(), array(), array(), array(), array() ), "aMenu2" => array( array(), array(), array(), array(), array(), array() ), "aMenu1" => array( array(), array(), array(), array(), array(), array(), array() ), "aMenutop" => array(), "iMeta" => array( "System" => array() ), "iWww" => "www.borowiczki.pl", "Tresc" => array( "Articles" => array(), "Articlescategories" => array() ), "strona" => array( "System" => array() ) ) $loadHelpers = true $cached = false $baner = BanerHelper BanerHelper::$helpers = array BanerHelper::$base = "" BanerHelper::$webroot = "/" BanerHelper::$theme = NULL BanerHelper::$here = "/tresc/index/8/OFERTA" BanerHelper::$params = array BanerHelper::$action = "index" BanerHelper::$plugin = NULL BanerHelper::$data = NULL BanerHelper::$namedArgs = NULL BanerHelper::$argSeparator = NULL BanerHelper::$validationErrors = NULL BanerHelper::$tags = array BanerHelper::$__tainted = NULL BanerHelper::$__cleaned = NULL BanerHelper::$Html = HtmlHelper object BanerHelper::$Session = SessionHelper object $aktualnosci = AktualnosciHelper AktualnosciHelper::$helpers = array AktualnosciHelper::$base = "" AktualnosciHelper::$webroot = "/" AktualnosciHelper::$theme = NULL AktualnosciHelper::$here = "/tresc/index/8/OFERTA" AktualnosciHelper::$params = array AktualnosciHelper::$action = "index" AktualnosciHelper::$plugin = NULL AktualnosciHelper::$data = NULL AktualnosciHelper::$namedArgs = NULL AktualnosciHelper::$argSeparator = NULL AktualnosciHelper::$validationErrors = NULL AktualnosciHelper::$tags = array AktualnosciHelper::$__tainted = NULL AktualnosciHelper::$__cleaned = NULL AktualnosciHelper::$Html = HtmlHelper object AktualnosciHelper::$Session = SessionHelper object $language = LanguageHelper LanguageHelper::$helpers = array LanguageHelper::$base = "" LanguageHelper::$webroot = "/" LanguageHelper::$theme = NULL LanguageHelper::$here = "/tresc/index/8/OFERTA" LanguageHelper::$params = array LanguageHelper::$action = "index" LanguageHelper::$plugin = NULL LanguageHelper::$data = NULL LanguageHelper::$namedArgs = NULL LanguageHelper::$argSeparator = NULL LanguageHelper::$validationErrors = NULL LanguageHelper::$tags = array LanguageHelper::$__tainted = NULL LanguageHelper::$__cleaned = NULL LanguageHelper::$Html = HtmlHelper object LanguageHelper::$Session = SessionHelper object $jqnews2 = Jqnews2Helper Jqnews2Helper::$helpers = array Jqnews2Helper::$base = "" Jqnews2Helper::$webroot = "/" Jqnews2Helper::$theme = NULL Jqnews2Helper::$here = "/tresc/index/8/OFERTA" Jqnews2Helper::$params = array Jqnews2Helper::$action = "index" Jqnews2Helper::$plugin = NULL Jqnews2Helper::$data = NULL Jqnews2Helper::$namedArgs = NULL Jqnews2Helper::$argSeparator = NULL Jqnews2Helper::$validationErrors = NULL Jqnews2Helper::$tags = array Jqnews2Helper::$__tainted = NULL Jqnews2Helper::$__cleaned = NULL Jqnews2Helper::$Html = HtmlHelper object Jqnews2Helper::$Session = SessionHelper object $jqnews = JqnewsHelper JqnewsHelper::$helpers = array JqnewsHelper::$base = "" JqnewsHelper::$webroot = "/" JqnewsHelper::$theme = NULL JqnewsHelper::$here = "/tresc/index/8/OFERTA" JqnewsHelper::$params = array JqnewsHelper::$action = "index" JqnewsHelper::$plugin = NULL JqnewsHelper::$data = NULL JqnewsHelper::$namedArgs = NULL JqnewsHelper::$argSeparator = NULL JqnewsHelper::$validationErrors = NULL JqnewsHelper::$tags = array JqnewsHelper::$__tainted = NULL JqnewsHelper::$__cleaned = NULL JqnewsHelper::$Html = HtmlHelper object JqnewsHelper::$Session = SessionHelper object $jqrealizacje = JqrealizacjeHelper JqrealizacjeHelper::$helpers = array JqrealizacjeHelper::$base = "" JqrealizacjeHelper::$webroot = "/" JqrealizacjeHelper::$theme = NULL JqrealizacjeHelper::$here = "/tresc/index/8/OFERTA" JqrealizacjeHelper::$params = array JqrealizacjeHelper::$action = "index" JqrealizacjeHelper::$plugin = NULL JqrealizacjeHelper::$data = NULL JqrealizacjeHelper::$namedArgs = NULL JqrealizacjeHelper::$argSeparator = NULL JqrealizacjeHelper::$validationErrors = NULL JqrealizacjeHelper::$tags = array JqrealizacjeHelper::$__tainted = NULL JqrealizacjeHelper::$__cleaned = NULL JqrealizacjeHelper::$Html = HtmlHelper object $static = StaticHelper StaticHelper::$helpers = array StaticHelper::$base = "" StaticHelper::$webroot = "/" StaticHelper::$theme = NULL StaticHelper::$here = "/tresc/index/8/OFERTA" StaticHelper::$params = array StaticHelper::$action = "index" StaticHelper::$plugin = NULL StaticHelper::$data = NULL StaticHelper::$namedArgs = NULL StaticHelper::$argSeparator = NULL StaticHelper::$validationErrors = NULL StaticHelper::$tags = array StaticHelper::$__tainted = NULL StaticHelper::$__cleaned = NULL StaticHelper::$Html = HtmlHelper object $menu2 = Menu2Helper Menu2Helper::$helpers = array Menu2Helper::$base = "" Menu2Helper::$webroot = "/" Menu2Helper::$theme = NULL Menu2Helper::$here = "/tresc/index/8/OFERTA" Menu2Helper::$params = array Menu2Helper::$action = "index" Menu2Helper::$plugin = NULL Menu2Helper::$data = NULL Menu2Helper::$namedArgs = NULL Menu2Helper::$argSeparator = NULL Menu2Helper::$validationErrors = NULL Menu2Helper::$tags = array Menu2Helper::$__tainted = NULL Menu2Helper::$__cleaned = NULL Menu2Helper::$Html = HtmlHelper object Menu2Helper::$Session = SessionHelper object $session = SessionHelper SessionHelper::$helpers = array SessionHelper::$__active = true SessionHelper::$valid = false SessionHelper::$error = false SessionHelper::$_userAgent = "8980dc5f2d874e030fd2e3ab24a4c39a" SessionHelper::$path = "/" SessionHelper::$lastError = NULL SessionHelper::$security = "medium" SessionHelper::$time = 1547694354 SessionHelper::$sessionTime = 1547706354 SessionHelper::$cookieLifeTime = false SessionHelper::$watchKeys = array SessionHelper::$id = NULL SessionHelper::$host = NULL SessionHelper::$timeout = NULL SessionHelper::$base = "" SessionHelper::$webroot = "/" SessionHelper::$here = "/tresc/index/8/OFERTA" SessionHelper::$params = array SessionHelper::$action = "index" SessionHelper::$data = NULL SessionHelper::$theme = NULL SessionHelper::$plugin = NULL $menu = MenuHelper MenuHelper::$helpers = array MenuHelper::$base = "" MenuHelper::$webroot = "/" MenuHelper::$theme = NULL MenuHelper::$here = "/tresc/index/8/OFERTA" MenuHelper::$params = array MenuHelper::$action = "index" MenuHelper::$plugin = NULL MenuHelper::$data = NULL MenuHelper::$namedArgs = NULL MenuHelper::$argSeparator = NULL MenuHelper::$validationErrors = NULL MenuHelper::$tags = array MenuHelper::$__tainted = NULL MenuHelper::$__cleaned = NULL MenuHelper::$Html = HtmlHelper object MenuHelper::$Session = SessionHelper object $ajax = AjaxHelper AjaxHelper::$helpers = array AjaxHelper::$Html = HtmlHelper object AjaxHelper::$Javascript = JavascriptHelper object AjaxHelper::$callbacks = array AjaxHelper::$ajaxOptions = array AjaxHelper::$dragOptions = array AjaxHelper::$dropOptions = array AjaxHelper::$sortOptions = array AjaxHelper::$sliderOptions = array AjaxHelper::$editorOptions = array AjaxHelper::$autoCompleteOptions = array AjaxHelper::$__ajaxBuffer = array AjaxHelper::$base = "" AjaxHelper::$webroot = "/" AjaxHelper::$theme = NULL AjaxHelper::$here = "/tresc/index/8/OFERTA" AjaxHelper::$params = array AjaxHelper::$action = "index" AjaxHelper::$plugin = NULL AjaxHelper::$data = NULL AjaxHelper::$namedArgs = NULL AjaxHelper::$argSeparator = NULL AjaxHelper::$validationErrors = NULL AjaxHelper::$tags = array AjaxHelper::$__tainted = NULL AjaxHelper::$__cleaned = NULL AjaxHelper::$Form = FormHelper object $html = HtmlHelper HtmlHelper::$tags = array HtmlHelper::$_crumbs = array HtmlHelper::$__includedScripts = array HtmlHelper::$_scriptBlockOptions = array HtmlHelper::$__docTypes = array HtmlHelper::$helpers = NULL HtmlHelper::$base = "" HtmlHelper::$webroot = "/" HtmlHelper::$theme = NULL HtmlHelper::$here = "/tresc/index/8/OFERTA" HtmlHelper::$params = array HtmlHelper::$action = "index" HtmlHelper::$plugin = NULL HtmlHelper::$data = NULL HtmlHelper::$namedArgs = NULL HtmlHelper::$argSeparator = NULL HtmlHelper::$validationErrors = NULL HtmlHelper::$__tainted = NULL HtmlHelper::$__cleaned = NULL $form = FormHelper FormHelper::$helpers = array FormHelper::$fieldset = array FormHelper::$__options = array FormHelper::$fields = array FormHelper::$requestType = NULL FormHelper::$defaultModel = NULL FormHelper::$_inputDefaults = array FormHelper::$base = "" FormHelper::$webroot = "/" FormHelper::$theme = NULL FormHelper::$here = "/tresc/index/8/OFERTA" FormHelper::$params = array FormHelper::$action = "index" FormHelper::$plugin = NULL FormHelper::$data = NULL FormHelper::$namedArgs = NULL FormHelper::$argSeparator = NULL FormHelper::$validationErrors = NULL FormHelper::$tags = array FormHelper::$__tainted = NULL FormHelper::$__cleaned = NULL FormHelper::$Html = HtmlHelper object $javascript = JavascriptHelper JavascriptHelper::$useNative = true JavascriptHelper::$enabled = true JavascriptHelper::$safe = false JavascriptHelper::$tags = array JavascriptHelper::$_blockOptions = array JavascriptHelper::$_cachedEvents = array JavascriptHelper::$_cacheEvents = false JavascriptHelper::$_cacheToFile = false JavascriptHelper::$_cacheAll = false JavascriptHelper::$_rules = array JavascriptHelper::$__scriptBuffer = NULL JavascriptHelper::$helpers = NULL JavascriptHelper::$base = "" JavascriptHelper::$webroot = "/" JavascriptHelper::$theme = NULL JavascriptHelper::$here = "/tresc/index/8/OFERTA" JavascriptHelper::$params = array JavascriptHelper::$action = "index" JavascriptHelper::$plugin = NULL JavascriptHelper::$data = NULL JavascriptHelper::$namedArgs = NULL JavascriptHelper::$argSeparator = NULL JavascriptHelper::$validationErrors = NULL JavascriptHelper::$__tainted = NULL JavascriptHelper::$__cleaned = NULL $cBaner = array() $cAktualnosci = array() $cWyszukiwarka = array( "Moduly" => array( "id" => "14", "Active" => "1", "Menu" => "0", "Name" => "Wyszukiwarka", "NameEN" => null, "NameDE" => null, "Description" => "Wyszukiwarka", "DescriptionEN" => null, "DescriptionDE" => null, "Class" => "", "Information" => "", "InformationEN" => null, "InformationDE" => null, "Title" => "", "TitleEN" => null, "TitleDE" => null, "ShowTitle" => "0", "ShowInfo" => "0", "Paginate" => null, "Counter" => null, "Controller" => "search", "Action" => "index", "Archive" => null, "SearchAdvanced" => null, "GalleryCatalog" => null, "GalleryRows" => null, "GalleryCols" => null, "GalleryImgWidth" => null, "GalleryImgHeight" => null, "GalleryTypID" => null, "modified" => "2010-11-03 14:02:11", "created" => "2010-09-23 17:08:33" ) ) $iLicznik = array( "Moduly" => array( "id" => "6", "Active" => "1", "Menu" => "0", "Name" => "Licznik odwiedzin", "NameEN" => null, "NameDE" => null, "Description" => "Licznik odwiedzin na stronie", "DescriptionEN" => null, "DescriptionDE" => null, "Class" => "online_admin", "Information" => "Odwiedziło nas : ", "InformationEN" => null, "InformationDE" => null, "Title" => "Licznik odwiedzin", "TitleEN" => null, "TitleDE" => null, "ShowTitle" => "0", "ShowInfo" => "0", "Paginate" => null, "Counter" => "391515", "Controller" => null, "Action" => null, "Archive" => null, "SearchAdvanced" => null, "GalleryCatalog" => null, "GalleryRows" => null, "GalleryCols" => null, "GalleryImgWidth" => null, "GalleryImgHeight" => null, "GalleryTypID" => null, "modified" => "2010-07-07 10:48:36", "created" => "2010-07-02 16:12:12" ) ) $cNews2 = array() $cNews = array() $cRealizacje = array() $aBoxRight = false $aBoxCenter = array( "Articles" => array( "id" => "8", "Active" => "1", "Name" => "OFERTA", "NameDE" => null, "NameEN" => null, "Contents" => "<p> <strong>OFERTA</strong></p> <ol> <li> <a href="/tresc/index/11/poradnia-lekarza-poz"><strong>Badania profilaktyczne.</strong></a></li> <li> <a href="/tresc/index/12/badania-sanitarno"><strong>Badania sanitarno-epistemologiczne.</strong></a></li> <li> <a href="/tresc/index/38/badania-dla-kandydatów-na-kierowców"><strong>Badania dla kandydat&oacute;w na kierowc&oacute;w.</strong></a></li> <li> <a href="/tresc/index/16/poradnia-odtytoniowa"><strong>Poradnia odtytoniowa.</strong></a></li> <li> <a href="/tresc/index/13/poradnia-germatologiczna"><strong>Poradnia dermatologiczna.</strong></a></li> <li> <a href="/tresc/index/39/poradnia-kardilogiczna"><strong>Poradnia kadriologiczna..</strong></a></li> <li> <a href="/tresc/index/14/uslugi-stomatologiczne"><strong>Usługi stomatologiczne.</strong></a></li> <li> <a href="/tresc/index/15/poradnia-lekarza-poz"><strong>Poradnia lekarza POZ (dla dorosłych i dzieci).</strong></a></li> <li> <a href="/tresc/index/33/gabinet-pielegniarki"><strong>Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej.</strong></a></li> <li> <a href="/tresc/index/32/gabinet-poloznej"><strong>Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej.</strong></a></li> <li> <a href="/tresc/index/31/punkt-szczepien"><strong>Punkt szczepień.</strong></a></li> <li> <strong><a href="/tresc/index/35/punkt-badan">Punkt badań laboratoryjnych.</a></strong></li> <li> <a href="/tresc/index/44/poradnia-leczenia-ran-przewlekłych"><strong>Poradnia leczenia ran przewlekłych.</strong></a></li> </ol> ", "ContentsDE" => null, "ContentsEN" => null, "idArticlesCategories" => "1", "AccShare" => "0", "AccPdf" => "0", "AccPrint" => "0", "AccTitle" => "1", "created" => "2010-12-20 13:04:43", "modified" => "2017-10-01 22:46:01" ), "Articlescategories" => array( "id" => "1", "Name" => "Kategoria systemowa" ) ) $aStatic5 = array( "Articles" => array( "id" => "7", "Active" => "2", "Name" => "oferta-glowna", "NameDE" => null, "NameEN" => null, "Contents" => "<p> <strong>Oferta:</strong></p> <ol> <li> <strong>Badania profilaktyczne.</strong></li> <li> <strong>Badania sanitarno-epidemiologiczne</strong></li> <li> <strong>Badania dla kandytat&oacute;w na kierowc&oacute;w</strong></li> <li> <strong>Poradnia odtytoniowa.</strong></li> <li> <strong>Poradnia dermatologiczna.</strong></li> <li> <strong>Poradnia kardiologiczna</strong></li> <li> <strong>Uslugi stomatologiczne.</strong></li> <li> <strong>Poradnia lekarz POZ(dla dorosłych i dzieci).</strong></li> <li> <strong>Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej.</strong></li> <li> <strong>Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej.</strong></li> <li> <strong>Punkt szczepień.</strong></li> <li> <strong>Punkt badań laboratoryjnych.</strong></li> <li> <strong>Rehabilitacja</strong></li> </ol> ", "ContentsDE" => null, "ContentsEN" => null, "idArticlesCategories" => "1", "AccShare" => "0", "AccPdf" => "0", "AccPrint" => "0", "AccTitle" => "1", "created" => "2010-12-20 13:01:41", "modified" => "2017-05-06 10:36:13" ), "Articlescategories" => array( "id" => "1", "Name" => "Kategoria systemowa" ) ) $aStatic4 = array( "Articles" => array( "id" => "6", "Active" => "2", "Name" => "onas-glowna", "NameDE" => null, "NameEN" => null, "Contents" => "<p> <script>!function(doc,id){if(!doc.getElementById(id)){var scr,pscr=doc.getElementsByTagName("script")[0];scr=doc.createElement("script");scr.id=id;scr.type='text/javascript';scr.src="https://www.osoz.pl/ron-www/resources/javascript/widgets/osozWidgets.js";pscr.parentNode.insertBefore(scr, pscr);}}(document,"osoz-widget-script");</script> <a href="https://www.osoz.pl/ron-www/placowkaMedyczna/wizytowka/-36295&amp;nrzs=0" id="osoz_widget" id-plac="853571" typ="zasoby">Rejestracja on-line</a></p> <p> <p> <strong>Ogłoszenia:</strong></p> <p> <strong>1.Zakład poszukuje lekarza specjalisty do wsp&oacute;łpracy.</strong></p> <p> <strong>2. Posiadamy gabinety do wynajęcia dla specjalist&oacute;w. Chętnie podejmiemy wsp&oacute;łpracę z okulistą, neurologiem i laryngologiem (wynajem lokalu oraz wsp&oacute;łpraca w ramach medycyny pracy.)</strong></p> <p> Minęło już 10 lat jak NZOZ niesie pomoc ludziom chorym. Od 2000 roku mamy podpisanych kilka um&oacute;w z kasą chorych, obecnie z NFZ. Przychodnia jest po generalnym remoncie (patrz galeria).</p> <p> Przychodnia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 18.00. Zakład zatrudnia wysoko wykwalifikowany personel medyczny. Charakterystyczną cecha jest miła, wręcz domowa atmosfera w zakładzie.</p> ", "ContentsDE" => null, "ContentsEN" => null, "idArticlesCategories" => "1", "AccShare" => "0", "AccPdf" => "0", "AccPrint" => "0", "AccTitle" => "1", "created" => "2010-12-20 12:11:03", "modified" => "2017-11-28 13:46:59" ), "Articlescategories" => array( "id" => "1", "Name" => "Kategoria systemowa" ) ) $aStatic3 = array( "Articles" => array( "id" => "4", "Active" => "2", "Name" => "kontakt-glowna", "NameDE" => null, "NameEN" => null, "Contents" => "<p> Centrum Medyczne Borowiczki Sp. z o.o.<br /> Zdzisław Woźniak<br /> ul. Borowicka 3B<br /> 09-408 Płock<br /> tel. 24 264-83-64<br /> <br /> przychodnia@borowiczki.pl<br /> dyrektor@borowiczki.pl</p> ", "ContentsDE" => null, "ContentsEN" => null, "idArticlesCategories" => "1", "AccShare" => "0", "AccPdf" => "0", "AccPrint" => "0", "AccTitle" => "1", "created" => "2010-12-20 10:27:39", "modified" => "2017-07-06 18:10:36" ), "Articlescategories" => array( "id" => "1", "Name" => "Kategoria systemowa" ) ) $aStatic2 = array( "Articles" => array( "id" => "3", "Active" => "2", "Name" => "rejestracja-telefon", "NameDE" => null, "NameEN" => null, "Contents" => "<p> tel. 24 264-83-64</p> ", "ContentsDE" => null, "ContentsEN" => null, "idArticlesCategories" => "1", "AccShare" => "1", "AccPdf" => "1", "AccPrint" => "1", "AccTitle" => "1", "created" => "2010-11-05 14:50:12", "modified" => "2010-12-22 15:17:38" ), "Articlescategories" => array( "id" => "1", "Name" => "Kategoria systemowa" ) ) $aStatic = array( "Articles" => array( "id" => "2", "Active" => "2", "Name" => "baner-kontakt", "NameDE" => null, "NameEN" => null, "Contents" => "<p> Ulica Borowicka 3b<br /> 09-408 Płock<br /> tel. 24 264-83-64<br /> email: przychodnia@borowiczki.pl</p> ", "ContentsDE" => null, "ContentsEN" => null, "idArticlesCategories" => "1", "AccShare" => "0", "AccPdf" => "0", "AccPrint" => "0", "AccTitle" => "1", "created" => "2010-11-04 13:20:58", "modified" => "2010-12-29 12:59:37" ), "Articlescategories" => array( "id" => "1", "Name" => "Kategoria systemowa" ) ) $cNewsletter = array( "Moduly" => array( "id" => "15", "Active" => "1", "Menu" => "0", "Name" => "Newsletter", "NameEN" => null, "NameDE" => null, "Description" => "Biletyn informacyjny", "DescriptionEN" => null, "DescriptionDE" => null, "Class" => "newsletter", "Information" => "Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowych publikacjach naszych pracowników lub nowościach w naszej ofercie, produktach, zapisz się do naszego newslettera.", "InformationEN" => "If you wish to receive information about new publications of our staff or our new offers, products, subscribe to our newsletter.", "InformationDE" => null, "Title" => "Newsletter", "TitleEN" => "Newsletter", "TitleDE" => null, "ShowTitle" => "1", "ShowInfo" => "1", "Paginate" => null, "Counter" => null, "Controller" => null, "Action" => null, "Archive" => null, "SearchAdvanced" => null, "GalleryCatalog" => null, "GalleryRows" => null, "GalleryCols" => null, "GalleryImgWidth" => null, "GalleryImgHeight" => null, "GalleryTypID" => null, "modified" => "2010-10-16 14:00:07", "created" => "2010-10-04 13:58:58" ) ) $aLanguage = array( array( "Languages" => array() ), array( "Languages" => array() ) ) $aMenu3 = array( array( "Menu" => array(), "Menutyp" => array(), "Articles" => array(), "Menugroup" => array(), "Moduly" => array(), "Galerie" => array() ), array( "Menu" => array(), "Menutyp" => array(), "Articles" => array(), "Menugroup" => array(), "Moduly" => array(), "Galerie" => array() ), array( "Menu" => array(), "Menutyp" => array(), "Articles" => array(), "Menugroup" => array(), "Moduly" => array(), "Galerie" => array() ), array( "Menu" => array(), "Menutyp" => array(), "Articles" => array(), "Menugroup" => array(), "Moduly" => array(), "Galerie" => array() ), array( "Menu" => array(), "Menutyp" => array(), "Articles" => array(), "Menugroup" => array(), "Moduly" => array(), "Galerie" => array() ) ) $aMenu2 = array( array( "Menu" => array(), "Menutyp" => array(), "Articles" => array(), "Menugroup" => array(), "Moduly" => array(), "Galerie" => array() ), array( "Menu" => array(), "Menutyp" => array(), "Articles" => array(), "Menugroup" => array(), "Moduly" => array(), "Galerie" => array() ), array( "Menu" => array(), "Menutyp" => array(), "Articles" => array(), "Menugroup" => array(), "Moduly" => array(), "Galerie" => array() ), array( "Menu" => array(), "Menutyp" => array(), "Articles" => array(), "Menugroup" => array(), "Moduly" => array(), "Galerie" => array() ), array( "Menu" => array(), "Menutyp" => array(), "Articles" => array(), "Menugroup" => array(), "Moduly" => array(), "Galerie" => array() ), array( "Menu" => array(), "Menutyp" => array(), "Articles" => array(), "Menugroup" => array(), "Moduly" => array(), "Galerie" => array() ) ) $aMenu1 = array( array( "Menu" => array(), "Menutyp" => array(), "Articles" => array(), "Menugroup" => array(), "Moduly" => array(), "Galerie" => array() ), array( "Menu" => array(), "Menutyp" => array(), "Articles" => array(), "Menugroup" => array(), "Moduly" => array(), "Galerie" => array() ), array( "Menu" => array(), "Menutyp" => array(), "Articles" => array(), "Menugroup" => array(), "Moduly" => array(), "Galerie" => array() ), array( "Menu" => array(), "Menutyp" => array(), "Articles" => array(), "Menugroup" => array(), "Moduly" => array(), "Galerie" => array() ), array( "Menu" => array(), "Menutyp" => array(), "Articles" => array(), "Menugroup" => array(), "Moduly" => array(), "Galerie" => array() ), array( "Menu" => array(), "Menutyp" => array(), "Articles" => array(), "Menugroup" => array(), "Moduly" => array(), "Galerie" => array() ), array( "Menu" => array(), "Menutyp" => array(), "Articles" => array(), "Menugroup" => array(), "Moduly" => array(), "Galerie" => array() ) ) $aMenutop = array() $iMeta = array( "System" => array( "id" => "1", "Ver" => "3.3", "Licznik" => "0", "Firma" => "RIS-Catering", "Ulica" => null, "KodMiasto" => null, "TelKom" => null, "Tel1" => null, "Fax" => null, "Email" => null, "LicznikPolec" => null, "Title" => "Centrum Medyczne Borowiczki Sp. z o.o.", "Descriptions" => "", "Keywords" => "lekarz, borowiczki, przychodnia, centrum medyczne, medycyna, leczenie, choroby, płock, borowicka, st", "WWW" => "www.borowiczki.pl", "GoogleSiteVerification" => "", "created" => "2010-09-18 12:16:36", "modified" => "2017-05-06 11:09:30" ) ) $iWww = "www.borowiczki.pl" $Tresc = array( "Articles" => array( "id" => "8", "Active" => "1", "Name" => "OFERTA", "NameDE" => null, "NameEN" => null, "Contents" => "<p> <strong>OFERTA</strong></p> <ol> <li> <a href="/tresc/index/11/poradnia-lekarza-poz"><strong>Badania profilaktyczne.</strong></a></li> <li> <a href="/tresc/index/12/badania-sanitarno"><strong>Badania sanitarno-epistemologiczne.</strong></a></li> <li> <a href="/tresc/index/38/badania-dla-kandydatów-na-kierowców"><strong>Badania dla kandydat&oacute;w na kierowc&oacute;w.</strong></a></li> <li> <a href="/tresc/index/16/poradnia-odtytoniowa"><strong>Poradnia odtytoniowa.</strong></a></li> <li> <a href="/tresc/index/13/poradnia-germatologiczna"><strong>Poradnia dermatologiczna.</strong></a></li> <li> <a href="/tresc/index/39/poradnia-kardilogiczna"><strong>Poradnia kadriologiczna..</strong></a></li> <li> <a href="/tresc/index/14/uslugi-stomatologiczne"><strong>Usługi stomatologiczne.</strong></a></li> <li> <a href="/tresc/index/15/poradnia-lekarza-poz"><strong>Poradnia lekarza POZ (dla dorosłych i dzieci).</strong></a></li> <li> <a href="/tresc/index/33/gabinet-pielegniarki"><strong>Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej.</strong></a></li> <li> <a href="/tresc/index/32/gabinet-poloznej"><strong>Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej.</strong></a></li> <li> <a href="/tresc/index/31/punkt-szczepien"><strong>Punkt szczepień.</strong></a></li> <li> <strong><a href="/tresc/index/35/punkt-badan">Punkt badań laboratoryjnych.</a></strong></li> <li> <a href="/tresc/index/44/poradnia-leczenia-ran-przewlekłych"><strong>Poradnia leczenia ran przewlekłych.</strong></a></li> </ol> ", "ContentsDE" => null, "ContentsEN" => null, "idArticlesCategories" => "1", "AccShare" => "0", "AccPdf" => "0", "AccPrint" => "0", "AccTitle" => "1", "created" => "2010-12-20 13:04:43", "modified" => "2017-10-01 22:46:01" ), "Articlescategories" => array( "id" => "1", "Name" => "Kategoria systemowa" ) ) $strona = array( "System" => array( "id" => "1", "Ver" => "3.3", "Licznik" => "0", "Firma" => "RIS-Catering", "Ulica" => null, "KodMiasto" => null, "TelKom" => null, "Tel1" => null, "Fax" => null, "Email" => null, "LicznikPolec" => null, "Title" => "Centrum Medyczne Borowiczki Sp. z o.o.", "Descriptions" => "", "Keywords" => "lekarz, borowiczki, przychodnia, centrum medyczne, medycyna, leczenie, choroby, płock, borowicka, st", "WWW" => "www.borowiczki.pl", "GoogleSiteVerification" => "", "created" => "2010-09-18 12:16:36", "modified" => "2017-05-06 11:09:30" ) )</pre><pre class="stack-trace">include - COREappCOREviewsCOREtrescCOREindex.ctp, line 1 View::_render() - COREcakeCORElibsCOREviewCOREview.php, line 724 View::render() - COREcakeCORElibsCOREviewCOREview.php, line 419 Controller::render() - COREcakeCORElibsCOREcontrollerCOREcontroller.php, line 913 Dispatcher::_invoke() - COREcakeCOREdispatcher.php, line 207 Dispatcher::dispatch() - COREcakeCOREdispatcher.php, line 171 [main] - COREappCOREwebrootCOREindex.php, line 83</pre></div></pre>
OFERTA

OFERTA

 1. Badania profilaktyczne.
 2. Badania sanitarno-epistemologiczne.
 3. Badania dla kandydatów na kierowców.
 4. Poradnia odtytoniowa.
 5. Poradnia dermatologiczna.
 6. Poradnia kadriologiczna..
 7. Usługi stomatologiczne.
 8. Poradnia lekarza POZ (dla dorosłych i dzieci).
 9. Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej.
 10. Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej.
 11. Punkt szczepień.
 12. Punkt badań laboratoryjnych.
 13. Poradnia leczenia ran przewlekłych.