Choroby układu krążenia

Choroby układu krążenia od dawna stanowią poważny problem społeczny i są główną przyczyną zgonów w Polsce. Program Profilaktyki Chorób Układu Krążenia skierowany jest do osób w wieku 35, 40, 45, 50 oraz 55 lat, u których nie wykryto tego typu chorób. Dodatkowo nie korzystały z programu w okresie ostatnich pięciu lat.

Program ma na celu wczesne wykrywanie zaburzeń lipidowych (podwyższonych poziomów cholesterolu), nadciśnienia, nietolerancji glukozy i cukrzycy, otyłości oraz ocenę trybu życia, w tym aktywności fizycznej. W przypadku wykrycia patologii następuje wczesne podjęcie działań leczniczych, co w istotny sposób będzie miało wpływ na wydłużenie i poprawę komfortu życia.

Przede wszystkim ryzyko chorób układu krążenia występuje u osób z nadciśnieniem tętniczym krwi, zaburzeniami gospodarki lipidowej. Kolejne czynniki to m.in. palenie tytoniu, nadmierny stres, wiek, obciążenia genetyczne, otyłość, mała aktywność ruchowa, nieracjonalne odżywanie czy upośledzenie tolerancji glukozy i cukrzyca.

W Centrum Medycznym Borowiczki w ramach programu każdy pacjent zostanie poddany odpowiednim badaniom i uzyska odpowiednie informacje co do dalszego postępowania w przypadku wykrycia patologii odpowiednie wczesne leczenie.

Skip to content