Pielęgniarska Opieka Długoterminowa

Opieka nad pacjentami obłożnie i przewlekle chorymi przebywającymi w domu, świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, leczenie ran przewlekłych, działania zapobiegawcze wystąpieniu odleżyn , wsparcie dla rodziny pacjenta, rehabilitacja pielęgniarska.

a) mgr Renata Cichocka pielęgniarka opieki długoterminowej, specjalistka pielęgniarstwa zachowawczego, specjalistka leczenia ran

b) mgr Joanna Janiszewska pielęgniarka opieki długoterminowej, w trakcie specjalizacji paliatywnej

c) mgr Bogusława Kalinowska pielęgniarka opieki długoterminowej, specjalistka leczenia ran, w trakcie specjalizacji paliatywnej

d) mgr Iwona Kamińska pielęgniarka opieki długoterminowej, specjalistka pielęgniarstwa chirurgicznego, specjalistka leczenia ran

e) mgr Barbara Kosiak pielęgniarka opieki długoterminowej, specjalistka leczenia ran, w trakcie specjalizacji paliatywnej

f) mgr Katarzyna Kosiak pielęgniarka opieki długoterminowej, specjalistka pielęgniarstwa onkologicznego, specjalistka leczenia ran

g) mgr Balbina Mazurowska pielęgniarka opieki długoterminowej, specjalistka pielęgniarstwa epidemiologicznego

h) mgr Beata Patora pielęgniarka opieki długoterminowej, pielęgniarka geriatryczna, w trakcie specjalizacji chirurgicznej

i) mgr Aldona Turbaczewska pielęgniarka opieki długoterminowej, w trakcie specjalizacji internistycznej

k) mgr Katarzyna Ziółkowska pielęgniarka opieki długoterminowej, specjalistka pielęgniarstwa zachowawczego, specjalistka pielęgniarstwa nefrologicznego, specjalistka leczenia ran