Leczenie ran przewlekłych

Centrum Medyczne Borowiczki prowadzi ambulatoryjne leczenie ran przewlekłych i trudno gojących u pacjentów chodzących np. stopa cukrzycowa, owrzodzenia podudzi oparzenia, odmrożenia (odpłatne wizyty).

Rana przewlekła to taka, która mimo leczenia nie goi się w ciągu ośmiu tygodni. Najczęściej są one następstwem niszczenia tkanek w wyniku schorzeń naczyń m.in. cukrzycy, tętnicze zakłócenia dopływu krwi czy miejscowego uszkodzenia uciskowego. Rana przewlekła wymaga zamknięcia poprzez budowę tkanki.

Proces leczenia można podzielić na następujące etapy:

1. diagnostyka rany
2. oczyszczenie rany
3. pielęgnacja rany
4. zamknięcie rany

Przewlekłe rany są problemem, którego nie należy bagatelizować. Nieodpowiednie działanie może prowadzić nawet do amputacji kończyny. Centrum Medyczne Borowiczki stosuje nowoczesne metody leczenia ran przewlekłych. W procesie leczenia stosowane są odpowiednie opatrunki. Podejmowane są działania, których celem jest zabezpieczenie żywej tkanki przed jakimkolwiek kontaktem z bakteriami i wirusami.

Jedną ze stosowanych, nowatorskich metod leczenia ran przewlekłych stosowanych przez naszych specjalistów jest podciśnieniowe leczenie ran. Jej zastosowanie przyspiesza gojenie i niweluje ryzyko powikłań. Ponadto stosowane jest leczenie uciskowe, odciążenia uciskowe, kontrola cukrzycy oraz techniki rozszerzające.

Skip to content