Poradnia Lekarza Rodzinnego

Zakres działań lekarza POZ:

– Opieka nad pacjentem od poczęcia -opieka prenatalna przez położną, okres noworodkowy i cały okres rozwojowy (opieka pediatryczna), opieka nad osobą dorosłą (opieka internistyczna i geriatryczna)

Działania profilaktyczne (szczepienia, bilansy zdrowia, programy promocji zdrowia), działania diagnostyczno-terapełtyczne, działania dla potrzeb administracji

Bezpłatna edukacja przedporodowa:

W Centrum Medyczynym Borowiczki prowadzona jest również bezpłatna edukacja przedporodowa. Oczekujące dziecka kobiety mogą zyskać fachową wiedzę i pomoc. Edukacja przedporodowa prowadzona przez położoną środowiskowo-rodzinną.

Współpraca z firmami zewnętrznymi w ramach umowy z NFZ w POZ:

Pracownie RTG:
-Mamma-Dens Płock ul. Jesienna 6 (Badania Rtg i USG)
-MWOMP Płock ul. kolegialna 17 (badania Rtg)

Labolatorium:
– Zip Płock ul.Kolegialna 47 (pełen zakres badań)

Skip to content