Poradnia Lekarza Rodzinnego

Lekarze pracujący w ramach umowy z NFZ w POZ (Podstawowa Opieka Zdrowotna):

a) Zdzisław Woźniak lek. pediatra, specjalista medycyny ogólnej, lekarz medycyny pracy
b) Janusz Wojtczak specjalista chorób wewnętrznych, specjalista chorób płuc
c) Maciej Sarnowski specjalista chorób wewnętrznych
d) Aleksandra Dumowska specjalista neurolog

Pielęgniarki pracujący w ramach umowy z NFZ w POZ:

a) mgr Anna Gałaj-Woźniak pielęgniarka koordynująca, specjalistka pielęgniarstwa chirurgicznego, pielęgniarka środowiskowo-rodzinna, edukator cukrzycy
b) mgr Ewa Sobańska pielęgniarka środowiskowo rodzinna, pielęgniarka z zakresu szczepień ochronnych, specjalistka z zakresu leczenia ran , w trakcie specjalizacji środowiskowo-rodzinnej
c) mgr Agnieszka Krawczyk pielęgniarka środowiskowo-rodzinna, w trakcie specjalizacji internistycznej
d) mgr Bożena Banach pielęgniarka środowiskowo-rodzinna, pielęgniarka z zakresu szczepień, w trakcie specjalizacji internistycznej

Położna pracująca w ramach umowy z NFZ w POZ:

a) licencjat Agnieszka Młodziejewska położna środowiskowo-rodzinna, edukator cukrzycy, uprawniona do pobierania cytologii, specjalista z zakresu laktacji, specjalistka z zakresu położnictwa i ginekologii

Współpraca z firmami zewnętrznymi w ramach umowy z NFZ w POZ:

Pracownie RTG:
-Mamma-Dens Płock ul. Jesienna 6 (Badania Rtg i USG)
-MWOMP Płock ul. kolegialna 17 (badania Rtg)

Labolatorium:
– Zip Płock ul.Kolegialna 47 (pełen zakres badań)

Zakres działań lekarza POZ:

– Opieka nad pacjentem od poczęcia -opieka prenatalna przez położną, okres noworodkowy i cały okres rozwojowy (opieka pediatryczna), opieka nad osobą dorosłą (opieka internistyczna i geriatryczna)

– Działania profilaktyczne (szczepienia, bilansy zdrowia, programy promocji zdrowia), działania diagnostyczno-terapełtyczne, działania dla potrzeb administracji

Bezpłatna edukacja przedporodowa:

W Centrum Medyczynym Borowiczki prowadzona jest również bezpłatna edukacja przedporodowa. Oczekujące dziecka kobiety mogą zyskać fachową wiedzę i pomoc. Edukacja przedporodowa prowadzona przez położoną środowiskowo-rodzinną.