Regulamin organizacyjny i cenniki

Regulamin organizacyjny Centrum Medyczne Borowiczki Sp. z.o.o.

CENNIK – BADANIA LBOLATORYJNE

CENNIK – ODPŁATNE USŁUGI MEDYCZNE

DOKUMENTACJA MEDYCZNA – OPŁATY