Medycyna Pracy

Ochrona zdrowia pracowników – to jeden z obowiązków pracodawcy. Niedopuszczalne jest skierowanie pracownika do wykonywania obowiązków bez aktualnego zaświadczenia lekarskiego.

Centrum Medyczne Borowiczki wykonuje badania profilaktyczne wstępne (przed podjęciem zatrudnienia), okresowe (systematycznie w określonym czasie uwzględniającym warunki pracy) i kontrolne (po 30-dniowej nieobecności w pracy z powodu choroby).

W przychodni przeprowadzane są również badania do celów sanitarno-epidemologicznych, które są niezbędne do uzyskania książeczki zdrowia tzw. książeczka sanepidowska.

Centrum Medyczne Borowiczki przeprowadza również badania kandydatów na kierowców do kategorii: A, B, A1, A2, AM, B1, B+E, T, C, D, C+E, D+E.

Badania wykonywane są przez lekarza posiadającego uprawnienia wydane przez wojewodę mazowieckiego.

Gwarantujemy profesjonalną i przyjazną opiekę dla pracowników – zachęcamy firmy do współpracy.

Skip to content